Algemene en tijdelijke politieverordeningen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie. Het decreet ((artikel 187) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Hieronder vind je een overzicht van de tijdelijke en permanente politierverordeningen die in Bocholt van kracht zijn.

tijdelijke politieverordeningen
 

Tijdelijke politieverordening(datum van toepassing) datum besluit gemeenteraad of college burgemeester en schepenen bekendmaking op www.bocholt.be
Heropening recyclagepark Bocholt
(vanaf dinsdag 7 april 2020 tot ... einde maatregelen)
Besluit van de burgemeester 6 april 2020 6 april 2020
90ste St.-Kristoffelbedevaart
(zondag 28 juni 2020)
26 maart 2020 31 maart 2020
Kermis Lozen
(zondag 22 maart 2020)
13 februari 2020 13 februari 2020
Classic Car Meeting
(vrijdag 8 mei 2020)
19 december 2019 19 december 2019
44ste Sezoensrally
(15 en 16 mei 2020)
19 maart 2020 19 maart 2020
13de Paljastreffen
( zondag 31 mei 2020)
30 januari 2020 3 februari 2020
Classic Car Meeting
(vrijdag 12 juni 2020)
19 december 2019 19 december 2019
Classic Car Meeting
(vrijdag 10 juli 2020)
19 december 2019 19 december 2019
Lozen kermis
(zondag 12 juli 2020)
13 februari 2020 13 februari 2020
Classic Car Meeting
(vrijdag 7 augustus 2020)
19 december 2019 19 december 2019
Avondloop & snoepjogging
(vrijdag 14 augustus 2020)
30 januari 2020 3 februari 2020
Classic Car Meeting
(vrijdag 11 september 2020)
19 december 2019 19 december 2019

 

besluiten van de burgemeester

- 27 oktober 2019: afsteken van vuurwerk (publikatie: 31/10/2019)
- 6 april 2020: heropening containerpark inzake corona (publikatie 6 april 2020)
- 14 april 2020: organisatie van gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in coronatijden (publikatie 16,april 2020)

permanente politieverordeningen

- 19 december 2019: GAS - politieverordening beteugeling van overlast - reglement GAS-boetes (gepubliceerd 23 december 2019)
- 22 mei 2014: politieverordening speelstraten 
- 28 november 2013: beheer van huishoudelijke afvalstofen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
- 27 juni 2013: aanplakken en aanbrengen van publiciteit
- 26 mei 2016: politiereglement bivakplaatsen (publikatie 31/05/2016)
- 26 november 2009: politiereglement op de carnavalsstoeten
- 24 september 2015: kermisreglement (publikatie 30/09/2015)
- 21 augustus 2007: politiereglement op de ambulante handel (markten)
- 21 juni 2007: politiereglement passantenhaven
- 21 juni 2006: politieverordening openbare overlast
- 28 juni 2005: politiereglement overwelven weggrachten
- 25 juni 2015 - politiereglement op de begraafplaatsen (publikatie 30/06/2015)
- 3 juni 2004: politieverordening afvalwater
- 25 september 2003: politieverordening brandveiligheid
- 14 juni 2000: politieverordening honden en andere huisdieren
- 23 december 1992: bewegwijzering van handelszaken
- 4 oktober 1984: het aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut op privé-domein 
- 31 augustus 2017: de organisatie van circussen in Bocholt (publikatie 04/09/2017)