OCMW

 • Sociale Dienst

  Wij voeren de hoofdopdracht conform de OCMW-wet uit en trachten iedere inwoner van Bocholt in de mogelijkheid te stellen om een menswaardig leven te leiden. Iedere inwoner van Bocholt is welkom, ongeacht nationaliteit, ras, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging.
  Samen met jou onderzoeken wij je eigen mogelijkheden om je leefsituatie te verbeteren en je problemen op te lossen. Waar je eigen mogelijkheden en middelen niet volstaan, zal ons ruime hulpverleningsaanbod deze trachten aan te vullen.

 • Dienst Thuishulp & Pensioenen

  Hoofdopdracht van de dienst Thuishulp is: waken over het welzijn van de Bocholtenaar die met zorg geconfronteerd wordt. We geven de nodige aandacht aan elke individuele zorgvraag. Daarnaast kan iedereen hier ook terecht met vragen over het pensioen.

 • Buitenschoolse Kinderopvang Scooby-Doo

  Scooby-Doo is een buitenschoolse kinderopvang, erkend door Kind & Gezin, voor alle schoolgaande kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs van Bocholt en kinderen wonende in de gemeente Bocholt en staat in voor een kwaliteitsvolle opvang van je kind en de best mogelijke verzorging

 • Wegwijsbrochure OCMW Bocholt