Schepencollege

In principe vergadert het Bocholter college van burgemeester en schepenen iedere donderdagvoormiddag om 9u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. Alle beslissingen worden collegiaal genomen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege. De algemeen directeur maakt het verslag. Om de werking te stroomlijnen hanteert het schepencollege een huishoudelijk reglement (laatste versie 15 mei 2019).

 

schepen

Jos Plessers (Via)Jos Plessers

Fonteinstraat 5 | tel. 011 44 12 92

Bevoegdheden:

financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | plattelandsbeleid (Leader)  | plaatsvervangend burgemeester

Zitdag:

na telefonische afspraak (011 44 12 92 of 0475 48 76 00)

e-mail: jos.plessers@bocholt.be

 

schepen

Erik Vanmierlo (SAMEN)Erik Vanmierlo

Bosheidestraat 14, 0496 26 38 81

Bevoegdheden:

openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | technische dienst | nutsvoorzieningen  | milieu | waters en bosbouw | natuur

Zitdag:

na telefonische afspraak (0496 26 38 81)

e-mail: erik.vanmierlo@bocholt.be

 

schepen

Lieve Theuwissen (Via)Lieve Theuwissen

Kaulillerdorp 58, gsm 0473 22 07 72

Bevoegdheden:

dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | erfgoed | vrijwilligers |  recreatie  | lokale economie/KMO 

Zitdag:

Na telefonische afspraak (0473 22 07 72)

e-mail: lieve.theuwissen@bocholt.be

 

schepen

Leo Cardinaels (N-VA)Leo Cardinaels

Kerkplein 8, gsm 0472 79 60 31

Bevoegdheden:

ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid | jumelages | markten en kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking | Kempisch tehuis | buitengebiedfuncties | dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunning 

Zitdag:

na telefonische afspraak (0472 79 60 31)

e-mail: leo.cardinaels@bocholt.be

 

schepen

Marc Vanherk (Via)Marc Vanherk

Marsestraat 22, tel. 011 44 60 78

Bevoegdheden:

sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | gezinsbeleid | andersvalidenbeleid | kansarmoede | Welzijnsregio | commissie thuiszorg | kinderopvang | gelijke kansen | preventieve volksgezondheid

Zitdag:

na telefonische afspraak (011 44 60 78)

e-mail: marc.vanherk@bocholt.be