Meldingen en klachten

MELDINGEN

Hier kan je terecht om het gemeentebestuur attent te maken op defecte straatverlichting, verzakte stoepen, gevaarlijk afhangende takken, sluikstorten ... enz.

Je melding komt in onze databank en krijgt een volgnummer. Indien nodig houden we je nadien op de hoogte van de stand van zaken van het door jou gemelde onderwerp.

Digitaal formulier voor het indienen van een melding

 

KLACHTEN

Hier kan je ook een klacht indienen als je het gevoel hebt dat je als burger niet correct behandeld werd door de gemeentelijke overheid, zowel door een ambtenaar als iemand van het bestuur (Artikel 197 & 198 van het Nieuwe Gemeentedecreet). 

Een klacht is geen vraag om informatie, een melding, een suggestie en moet ook los gezien worden van de normale procedures van beroep en bezwaar in de opvolging van een dossier.

De klacht moet een gevolg zijn van een foutieve handelswijze, behandeling, niet toegepaste termijnen of een foutieve beslissing door een ambtenaar of mandataris.

Ook als je niet bent ingelicht over het "waarom" van een beslissing of als je het gevoel hebt dat men afgeweken is van de gebruikelijke werkwijze, kan je een klacht indienen.

Voor meer informatie over klachten neem je contact op met de infodienst: 089 20 19 26 of info@bocholt.be

Formulier voor het indienen van een klacht (pdf)

Digitaal formulier voor het indienen van een klacht.