Eikenprocessierups

Informatie

eikenprocessierupsenLange tijd kon de eikenprocessierups beschouwd worden als een van de zeldzaamste soorten uit de Belgische nachtvlinderfauna. Men dacht dat de eikenprocessievlinder (eigenlijk een mot) uitgestorven was in onze streken omdat ze sinds 1900 hier niet meer gezien was.

Sinds 1996 worden deze diertjes echter hoe langer hoe meer opgemerkt in onze streken. In het begin hielden natuurwetenschappers het opduiken van de soort zelfs geheim om ze te beschermen: nu is het een echte plaag geworden.
De rupsen vestigen zich in eiken (zowel zomereik als Amerikaanse eik) en verlaten bij donker hun nest om achter elkaar lopend (in processie) naar de boomtoppen te trekken en deze volledig kaal te vreten.

Hoe herken je de rups?

Het nest is terug te vinden in eikenbomen (voornamelijk de inlandse eik) en heeft een gemiddelde omvang ter grootte van een flinke tennisbal. Het heeft een typische vorm: een dicht, wit spinsel, het nest hangt ofwel aan de stam, ofwel aan de eerste grote zijtakken.
Bovendien spinnen de rupsen tijdens hun tocht een draad waardoor hun spinsel in talrijke draden over de stam terug te vinden is. Hierdoor kan het nest gemakkelijk gelokaliseerd worden.

Welke gezondheidsrisico's zijn er ?

De eikenprocessierups heeft gifharen (= brandharen) die een lichaamsvreemde stof bevatten. Deze haartjes hebben kleine weerhaakjes die bij contact met mens of dier irritaties en allergische reacties kunnen veroorzaken.
Deze gezondheidsrisico's zijn er in de periode dat de rupsen brandharen krijgen en in motten veranderen (dit is van half mei tot half augustus). Meestal blijft de hinder beperkt tot jeuk en irritaties van de huid.

eikenprocessierupsenBocholt blijft de eikenprocessierups bestrijden

Dankzij de degelijke aanpak van gemeentes en provincie is de overlast van de eikenprocessierups de voorbije jaren erg verminderd. De preventieve en vakkundige bestrijding door de gemeentelijke technische dienst zal hopelijk dit jaar de jeuk en irritante bijwerkingen tot een minimum beperken. Onze gemeente voert ieder jaar een totale en algemene preventieve behandeling uit op alle eikenbomen.

Twee  ploegen van de groendienst  werken ieder om beurt, dagelijks van 6u00 tot 22u00.

eikenprocessierupsenGemeentelijk meldpunt

In de preventieve voorbehandeling vernevelen we met de nevelspuit een biologische sproeimiddel vanaf het moment dat de rupsen actief zijn. Pas op het moment dat er nesten gevormd worden op de stammen van de bomen starten we met het branden van de rupsen. We hopen zo de rupsen te bestrijden op de meeste plaatsen voor het begin van het derde stadium. Pas dan kan er irritatie optreden door de brandharen op de rupsen..

De technische dienst start begin mei haar werkzaamheden in de deelgemeenten Reppel en Kaullile om daarna Bocholt, Lozen en het gehucht Kreyel aan te pakken. Op deze manier probeert men de plaag verder terug te dringen. Op basis van de inventaris van behandelde plaatsen van de voorgaande jaren is een behandelingsroute opgesteld. Als alle gebieden behandeld zijn, doet men terreinonderzoek en herhaalt men de behandeling waar nodig. Dit terreinonderzoek zal bepalen of deze tweede beurt noodzakelijk is.

Stel je ergens eikenprocessierupsen vast, ongeacht of het over bomen op publiek of privaat terrein gaat, geef dit dan zo snel mogelijk door aan ons gemeentelijk meldpunt: 
tel. 089 20 19 50
technische.dienst@bocholt.be | of via een meldingskaart

eikenprocessierupsenPreventie

- ook hier is de regel: beter voorkomen dan genezen,
- bij de aanwezigheid van nesten en rupsen dient voorzichtig omgesprongen te worden,
- probeer zo weinig mogelijk in de buurt van besmette eikenbomen te komen,
- eventuele gezondheidsklachten verdwijnen meestal vanzelf binnen enkele dagen tot weken,
- bij je apotheker vind je zalfjes die het ergste leed snel verlichten,
- hooikoortspatiënten kunnen gebruik maken van hun anti-histamine preparaten.

Meer info

Meer informatie over de eikenprocessierups vind je op www.eikenprocessierups.be