Sociale Dienst

Wij voeren de hoofdopdracht conform de OCMW-wet uit en trachten iedere inwoner van Bocholt in de mogelijkheid te stellen om een menswaardig leven te leiden. Iedere inwoner van Bocholt is welkom, ongeacht nationaliteit, ras, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging.
Samen met jou onderzoeken wij je eigen mogelijkheden om je leefsituatie te verbeteren en je problemen op te lossen. Waar je eigen mogelijkheden en middelen niet volstaan, zal ons ruime hulpverleningsaanbod deze trachten aan te vullen.