Juridische hulpverlening

  • Je wordt ontslagen of ontslag dreigt...
  • Je hebt huwelijksproblemen...
  • Je hebt problemen als huurder of verhuurder...
  • Je onderhoudsgeld wordt niet betaald...
  • Je had een ongeval en je wil vergoed worden of je veroorzaakte een ongeval en je vreest de gevolgen...
  • Je wenst een factuur niet zomaar te betalen of je kan een factuur niet betalen...

Voor gratis inlichtingen en hulp bij allerhande juridische problemen (erfrecht, huurwetgeving, verzekering, echtscheidingsproblemen, strafzaken, enz.) kan je terecht bij de jurist van de dienst rechtshulp.

Juriste Dorien Vereyken
Tel. 089 20 19 98
dorien@welzijnsregio.be
De jurist is elke donderdag van 9u00 tot 12u00 te bereiken op het Sociaal Huis.

Pro deo advocaat

Volledig of gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand van een advocaat die je door het bureau voor juridische bijstand wordt toegewezen.Je hebt recht op een pro deo advocaat indien je een uitgebreider juridisch advies nodig hebt of indien je in een rechtzaak betrokken bent maar te weinig financiële middelen hebt om een advocaat te betalen.
Ook voor deze aanvragen kan je terecht bij onze jurist.