Ontwikkelingssamenwerking

Noord-Zuid: het gemeentebestuur engageert zich inzake ontwikkelingssamenwerking door de bevolking te informeren en bewust te maken over de noord-zuidverhoudingen en door de lokale noord-zuidverenigingen te ondersteunen.